آموزش زبان عربی
آموزشی -فرهنگی -علمی

فــــــــــعـــــــل نـــــــهــــــی

فــــــــعــــــــل         امــــــــــر

الگوی جمله

صیغه

معنای فعل

حذف ضمّه یا نون از آخر فعل(به جز صیغه شماره 12)

افزودن لا

مضارع

 

الگوی جمله

صیغه

معنای فعل

حذف ضمّه یا نون از آخر فعل(به جز صیغه شماره 12)

افزودن( اِ )به دلیل

مفتوح بودن  دوّمین حرف اصلی

 

حذف تـ

مضارع

شماره

صیغه

لاتَذهَب ْإلی بیتِکَ

مفرد مذکّر مخاطب

نرو

لاتَذهَب ْ

لاتَذهَبُ

تَذهَبُ

اِذهَب ْإلی بیتِکَ

مفرد مذکّر مخاطب

برو

اِذهَب ْ

اِذهَبُ

ذهَبُ

تَذهَبُ

7

لاتَذهَبا إلی بَیتکُما

مثنّی مذکّر مخاطب

نروید

لا تَذهَبا

لا تَذهَبانِ

تَذهَبانِ

اِذهَبا إلی بیتِکُما

مثنّی مذکّر مخاطب

بروید

اِذهَبا

اِذهَبانِ

ذهَبانِ

تَذهَبانِ

8

لاتَذهَبُوا إلی بَیتِکُم

جمع مذکّر مخاطب

نروید

لاتَذهَبُوا

لاتَذهَبُونَ

تَذهَبُونَ

اِذهَبُوا إلی بیتکُم

جمع مذکّر مخاطب

بروید

اِذهَبُوا

اِذهَبُونَ

ذهَبُونَ

تَذهَبُونَ

9

لاتَذهَبی إلی بَیتِکِ

مفرد مؤنّث مخاطب

نرو

لاتَذهَبی

لاتَذهَبینَ

تَذهَبینَ

اِذهَبی إلی بیتک

مفرد مؤنّث مخاطب

برو

اِذهَبی

اِذهَبینَ

ذهَبینَ

تَذهَبینَ

10

لاتَذهَبا إلی بَیتِکُما

مثنّی مؤنّث مخاطب

نروید

لاتَذهَبا

لاتَذهَبانِ

تَذهَبانِ

اِذهَبا إلی بیتکما

مثنّی مؤنّث مخاطب

بروید

اِذهَبا

اِذهَبانِ

ذهَبانِ

تَذهَبانِ

11

لاتَذهَبنَ إلی بَیتِکُنَّ

جمع مؤنّث مخاطب

نروید

لاتَذهَبنَ

لاتَذهَبنَ

تَذهَبنَ

اِذهَبنَ إلی بیتکُنّ

جمع مؤنّث مخاطب

بروید

اِذهَبنَ

اِذهَبنَ

ذهَبنَ

تَذهَبنَ

12

مؤنّث

شماره صیغه

مذکّر

شماره صیغه

مؤنّث

شماره صیغه

 

مذکّر

شماره صیغه

مؤنّث

شماره صیغه

مذکّر

شماره صیغه

اُفعُلی

10

اُفعُل

7

اِفعِلی

10

اِفعِل

7

اِفعَلی

10

اِفعَل

7

اُفعُلا

11

اُفعُلا

8

اِفعِلا

11

اِفعِلا

8

اِفعَلا

11

اِفعَلا

8

اُفعُلنَ

12

اُفعُلُوا

9

اِفعِلنَ

12

اِفعِلُوا

9

اِفعَلنَ

12

اِفعَلُوا

9

جمله هایی که با اسم شروع می شوند معمولاً جمله ی اسمیّه هستند. مانند :علِیٌّ عالِمٌ . ارکان جمله ی اسمیّه عبارتند از :مبتدا و خبر مبتدا و خبر مرفوع هستند: _ُ_ٌ__  و (ال) و تنوین با هم در یک کلمه  جمع نمی شوند اسامی خانمها علامت تنوین را قبول نمی کنند- خبر بر سه نوع است :1-اسم : علیٌّ عالِمٌ . 2-فعل :علیٌّ ذَهَبَ 3-حرف و اسم :علیٌّ فی المَدرَسَةِ . -  فقط در صورتی که نوع خبر ، اسم باشد علامت _ُ__ٌ__ را در ظاهر می پذیرد .جمله هایی که با فعل شروع می شوند ، معمولاً جمله ی فعلیّه هستند . مانند : علیٌّ ذَهَبَ ارکان جمله ی فعلیّه عبارتند از: فعل و فاعل فعل مورد نظر در صورتی که گذرا (متعدّی )با شد، علاوه بر فاعل، مفعولُ به نیز می پذیرد.مانند: أکَلَ علیٌ الطََّعامَ فاعل ،مرفوع _ُ__ٌ__ و مفعولٌ به ، منصوب_َُ__ً_ می باشد.حروف جَرّ عبارتند از : مِن فی إلی-عَلی لـِ بــِ-کـَ عَن به اسمی که بعد از حروف جَرّ می آید، مجرور به حرف جرّ می گویند، و به هر دو جارّ و مجرور می گویند. مانند: فی البَیتِ علامت جرّ_ِ___ٍ__  می باشد.

تهیه و تنظیم   :مهدی شفائی


موضوعات مرتبط: نمونه سؤالات عربی سوّم راهنمایی
[ سه شنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۸ ] [ 18:23 ] [ مهدی شفائی ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

قال الصّادق (ع ):(تَعَلّمُوا العَرَبیّة فَإنّها کَلام ُ اللهِ الّذي یُکَلّم ُ بِهِ خَلقَهُ)
لینک دوستان
لینک های مفید
پيوندهای روزانه
امکانات وب